• 0268-254395, 0268-506300, 0268-506301

PROTECTIA DATELOR


protectia datelorRitus Biotec prin intermediul serviciilor de sanatate, prelucreaza datele cu caracter personal, prin mijloace manuale, destinate prestarii de servicii de sanatate.


◉ Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: pacientilor, medicilor care au acordul pacientilor sau reprezentantilor legali ai acestora.

◉ Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata catre Ritus Biotec.